Freezing Rain

this morning… White Salmon, Washington.

Freezing-Rain-3212 Freezing-Rain-3215 Freezing-Rain-3219

Advertisements